Објављен „Службени гласник РС“ број 108 од 16.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 108 од 16.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 47274/19, Милосављевић против Србије (бр. 2)
Друге организације
  • ОДЛУКА о утврђивању традиционалног назива моста у насељу Шарампов у Пријепољу
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” Нови Сад
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Лебане”, Лебане

Поделите: