Објављен „Службени гласник РС“ број 107 од 1.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 107 од 1.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
 Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
Влада
 • УРЕДБА о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
 • ОДЛУКА о утврђивању куће Милана Јокића у Бајиној Башти за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Градине у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о утврђивању Јабланице у селу Плеш за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2032. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у 2022. години и нераспоређеног добитка из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за управљање лукама за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Апатин, Република Србија и града Мохач, Мађарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Бора, Република Србија и града Лонгјен округа Шанганг, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2025 Европског првенства за ветеране у стоном тенису, у Београду 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11864/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11865/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11866/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11867/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11868/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11870/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11871/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11872/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11873/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11599/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11602/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11609/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11610/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11612/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа
 • ПРАВИЛНИК о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
 • ПРАВИЛНИК о квалитету и хемијском саставу природног гаса који се преузима и испоручује са дела транспортног система
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању репрезентативности удружења у култури
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених правилника
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1057/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1058/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1059/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Пироту
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац
ОГЛАСИ

Поделите: