Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 9.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 9.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
  • РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 576/2021-Д-02/4
  • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 575/2021-Д-02/4
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
ОГЛАСИ

Поделите: