Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 24.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 24.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за давање предлога најповољнијег извора финансирања Пројекта за унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у школама у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за јавно здравље Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11192/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11557/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11559/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11561/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11562/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11563/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11564/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11566/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11299/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11300/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11303/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11305/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11306/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11308/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11389/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11391/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11392/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о пословима, радном времену и трајању смене запослених који у раду жичара обављају послове извршних радника
 • ПРАВИЛНИК о аеросолним распршивачима
 • ПРАВИЛНИК о квалитету сировог млека
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2018. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 593-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 593-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 593-3/17
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за ратне злочине
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2017. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
ОГЛАСИ

Поделите: