Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 15.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 15.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од 15. јуна 2021. године до 1. септембра 2022. године
Председник Републике
  • УКАЗ о додели одликовања
Републичка изборна комисија
  • УПУТСТВО за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина (пречишћен текст)
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Поделите: