Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 105 od 5.8.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 105 od 5.8.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • PROGRAM unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020–2022. godina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o službenoj odeći, odnosno uniformi čuvara u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
 • PRAVILNIK o vođenju posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa i ugovorima o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
 • PRAVILNIK o merama usklađenog delovanja koje se mogu preduzeti u međunarodnom pomorskom prevozu
 • PRAVILNIK o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja
 • PRAVILNIK o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda Paraćin-Zaječar–Negotin na životnu sredinu
 • ODLUKA broj 2020/2 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o izboru direktora Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • ODLUKA broj 2020/3 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o izboru zamenika direktora Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • REŠENJE o prestanku delatnosti javnog izvršitelja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8449/2017 i izdvojeno mišljenje sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0177/18-11
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-01-488/2020-1
OGLASI

Podelite: