Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 29.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 29.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11773/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11779/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11786/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11788/2023
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 625-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 626-1/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01217/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01218/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-01219/2023-01
 • ОДЛУКУ о избору судије, број 119-05-01220/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01221/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01222/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01223/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01224/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01225/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01230/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01233/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1226/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1227/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1228/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1229/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1231/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1232/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1234/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1235/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1236/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1237/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1238/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-1074/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01080/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01081/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01082/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01083/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01084/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01085/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01086/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01087/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01088/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01089/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01090/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01091/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01092/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01093/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01094/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01095/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01096/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01097/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01098/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01099/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01100/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01101/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01102/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01103/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01104/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01105/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01106/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01107/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01108/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01109/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01141/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00581/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00761/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00886/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00892/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00913/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00990/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00995/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01076/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01077/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01078/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01079/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-982/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби
ОГЛАСИ

Поделите: