Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 8.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 8.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 510-1/22
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 510-2/22
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 510-3/22
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о одређивању боја гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године

Поделите: