Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 17.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 17.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Арапској Републици Египат
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
Влада
 • ОДЛУКА о промени граница катастарских општина Миланово, Горње Стопање, Доње Стопање, Винарце, Подримце и Залужње
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о начину приватизације јавне ветеринарске службе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о изгледу службеног одела царинских службеника
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину употребе и трајању службене одеће овлашћених и других царинских службеника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о именовању вршиоца дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0210/15-11
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0025/16-11
 • РЕШЕЊЕ в.д. директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0086/16-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији
 • ОДЛУКА Коморе јавних извршитеља о објављивању аката органа Коморе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ цигарета, British American Tobacco SEE, Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ резаног дувана, British American Tobacco SEE, Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: