Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 7.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 7.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи
  • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
  • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих
  • ПРАВИЛНИК о евиденцији у средњој школи
  • ПРАВИЛНИК о јавним исправама које издаје средња школа
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава

Поделите: