Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 17.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 17.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 608-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 612-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 613-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-1/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1154/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1155/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1156/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1157/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1158/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1159/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1160/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1161/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1162/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1163/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1164/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1165/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1166/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1167/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1168/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1169/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1170/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1171/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1172/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1173/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1174/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1175/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1176/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1177/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1178/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1179/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1180/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1181/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1182/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1183/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1184/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1185/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1186/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1187/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1188/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1189/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1190/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1191/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1192/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1193/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1194/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1195/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1196/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1197/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1198/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1199/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1200/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1201/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1202/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1203/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1204/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1205/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид
ОГЛАСИ

Поделите: