Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 101 od 6.9.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 101 od 6.9.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” Beograd za period 2022–2024. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 399-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 399-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 399-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 499-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 500-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 500-3/22
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u avgustu 2022. godine
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-30/2022-06
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-65/2022-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalije i usluge „Usluga”, Bosilegrad
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Građevinsko zemljište i puteve opštine Bosilegrad”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća veterinarska ambulanta „Bosilegrad”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac” JP, Inđija

Podelite: