Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 27.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 27.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о образовању Комисије за етику
Председник Републике
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Арапској Републици Египат
Влада
  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе
  • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању магистралних формула
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
ОГЛАСИ

Поделите: