Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 17.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 17.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА развоја правосуђа за период 2020–2025. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02499/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03804/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00211/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00212/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-213/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-214/2020-09
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0222/19-11
ОГЛАСИ

Поделите: