Објављен „Службени гласник РС“ број 100 од 5.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 100 од 5.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о категоризацији државних водних путева
  • ОДЛУКА о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01070/2014-22
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01723/2010-03
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03750/2010-03
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
Републичка изборна комисија
  • УПУТСТВО за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина

Поделите: