Објављен „Службени гласник РС“ број 100 од 16.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 100 од 16.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању подручја бање „Рибарска Бања”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболели од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Средња економска школа „Стана Милановић” у Шапцу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2020. годину
Министарства
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
Правосуђе
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 217/20
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0060/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0949/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0561/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0272/20-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-193/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0109/19-11
ОГЛАСИ

Поделите: