Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 9.2.2024. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 9.2.2024. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2024. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture u 2024. godini
 • UREDBA o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda granica Mađarske – Novi Sad sa elementima detaljne regulacije
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju trećeg međunarodnog sajma vina „Vinska vizija Otvoreni Balkan”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja utvrđivanja afirmativnih mera za eliminaciju posledica uzrokovanih diskriminatornim merama Privremenih institucija samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-990/2024
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-993/2024
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-994/2024
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” Beograd za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš, za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” društvo sa ograničenom odgovornošću Kraljevo za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Privrednog društva „EXPO 2027” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1056/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1057/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1064/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1066/2024
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-966/2024
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-973/2024
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kriterijumima za ostvarivanje prava na olakšicu i bliži postupak ostvarivanja prava na olakšicu plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Registru hemikalija
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu sprovođenja i merama specifične zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • PRAVILNIK o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2597/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5747/2016
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za utvrđivanje statusa neizmirenja obaveza
Drugi državni organi i državne organizacije
 • STATUT Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije
 • ODLUKA o visini troškova akreditacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0484/21-11
Druge organizacije
 • ANEKS III Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • ODLUKA o visini članarine u Komori socijalne zaštite
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ORBICO trgovina i usluge d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalprojekt“, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: