Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 9.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 9.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала
 • ЗАКОН о изменама Закона о објављивању закона и других прописа и аката
 • ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине
 • ЗАКОН o Високом савету тужилаштва
 • ЗАКОН о изменама Закона о Уставном суду
 • ЗАКОН о судијама
 • ЗАКОН о уређењу судова
 • ЗАКОН о изменама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
 • ЗАКОН о јавном тужилаштву
 • ЗАКОН о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
 • ЗАКОН о Високом савету судства
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalnа Bankа a.d. Beograd и AIK Bankа a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • ЗАКОН о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана (Stand-by Arrangement) одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године
 • ОДЛУКА о именовању сталног састава Републичке изборне комисије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 4
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 5
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 6
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 7
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0148/21-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, HEDON LIFE д.о.о. Београд

Поделите: