Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 7.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 7.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1170/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1171/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-975/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-1143/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite
 • REŠENJE o ispunjavu uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija porotnika u sudovima
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1191/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-79/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-80/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-81/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-82/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-83/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-84/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-97/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 19796/14, Krsmanović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 19222/16, Milovanović protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izdavanju i osnovnim obeležjima numizmatičkog novca s likom Nikole Tesle
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0161/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0476/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0872/16-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa, „Resava-gas” d.o.o. Svilajnac
OGLASI

Podelite: