Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 15.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 15.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • ZAKON o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • ODLUKA o izboru predsednika suda
 • ODLUKA o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi
 • ODLUKA o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti
 • ODLUKA o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 1
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 2
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 3
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 4
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 5
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 6
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 7
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 8
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 9
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 10
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 11
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 12
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 13
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 14
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 15
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 16
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 17
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 18
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 19
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 20
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 21
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 22
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 23
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 24
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 25
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 26
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 27
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 31
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 34
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 35
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 36
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 37
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 38
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 39
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 40
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 41
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 42
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 43
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 44
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 45
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 46
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 47
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 48
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 49
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 50
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 51
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 52
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 53
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 54
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 55
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 56
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 57
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 58
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 59
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 60
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 61
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 62
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2019. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine
 • UREDBA o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) — Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine
 • UREDBA o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2019. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2019. do 2021. godine
 • UREDBA o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • ODLUKA o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Tuvalua
 • ODLUKA o utvrđivanju Zgrade predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta za prava deteta
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu „Aerodromi Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Gruzije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1625/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1626/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2019. godini
 • PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanove
 • PRAVILNIK o model ustanovi
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd–Niš (petlja „Požarevac”) — Požarevac (obilaznica) — Veliko Gradište — Golubac na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Šargan — Mokra Gora”
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija porotnika u sudovima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0774/15-11
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1211/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1212/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1213/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Elmag International d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: