Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 10 od 10.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 10 od 10.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • STRATEGIJA naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“
Ministarstva
 • PRAVILNIK o metodama ispitivanja sorte lanika (Camelina sativa (L) Crantz.) radi priznavanja sorte
 • SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda „Vožd Karađorđe” na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00757/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00376/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00622/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01527/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01762/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-02716/2010-03
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 85-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 85-3/21
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-1825/2017 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima, broj 119-05-101/2021-01
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima, broj 119-05-104/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • NAREDBA o homologaciji sklopova zamenskih kočnih obloga, kočnih obloga doboš kočnica, diskova i doboša za motorna i priključna vozila
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0227/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0297/19-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribucuju vode „Mladost”, Opovo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Mladost”, Opovo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zoološki vrt”, Bor
OGLASI

Podelite: