Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 6.1.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 6.1.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
Ministarstva
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-1/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-9/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 684-10/22
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-11/2020
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0025/2020-08
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0260/20-08
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0310/21-11
 • LISTA akata o izdavanju, suspenziji ili stavljanju van snage operativnih dozvola u 2022. godini
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene „Zoohigijena Ćuprija” Ćuprija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo” Bojnik
OGLASI

Podelite: