Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 2.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 2.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о објављивању укупног броја гласача у Републици Србији
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац

Поделите: