Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 11.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 11.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 647-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-10/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-11/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-12/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-13/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 648-14/20
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2423/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-9918/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-989/2017
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о исправи о осигурању
 • УПУТСТВО за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета (пречишћен текст)
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Hedon life” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Hedon life” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: