Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 10.1.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 10.1.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Pekiˮ u gradu Boru
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Bogojevu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade Sokolskog doma u Čačku za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listama konkurentnosti u oblasti razvoja elektronske uprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Studentski kulturni centar
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. 1–31. 12. 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Aerodromi Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Niš za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije u Čačku 2020. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-13286/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-13298/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-17/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-13289/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-13292/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-13295/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-13296/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-19/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-20/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-21/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-22/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-23/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-24/2020
 • ISPRAVKA Rešenja o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine
 • PRAVILNIK o dozvoli za međunarodni linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju
 • PRAVILNIK o registru subjekata koji vrše međunarodni prevoz lica u drumskom saobraćaju za sopstvene potrebe
 • PRAVILNIK o uslovima koje moraju da ispunjavaju privredna društva za obavljanje poslova izvođenja radova u okviru obavljanja poslova tehničkog održavanja vodnih puteva
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd — Južni Jadran, deonica Beograd–Požega na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu političke stranke nacionalne manjine u Registar političkih stranaka
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2496/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2497/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2498/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2499/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2500/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2501/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2502/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2503/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2504/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2505/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2506/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2507/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2508/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2509/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2510/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2511/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2512/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2513/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2514/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2515/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2516/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2518/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2519/2019-01
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41285/19, Stanković protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 54574/07, Paunović protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o redu vožnje
 • PRAVILNIK o bespilotnim vazduhoplovima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu
 • PRAVILNIK o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država
 • PRAVILNIK o upisniku lučkih operatera
 • PRAVILNIK o visini naknade za troškove postupka priznavanja stranih školskih isprava i priznavanja stranih visokoškolskih isprava u svrhu zapošljavanja i o visini naknade za troškove postupka davanja odobrenja drugoj organizaciji za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih
Druge organizacije
 • ANEKS II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • ODLUKA o visini i načinu utvrđivanja članarine Zadružnom savezu Vojvodine, Novi Sad
OGLASI

Podelite: