Objavljen nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana:

Nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju možete pogledati ovde.

Eventualne sugestije i primedbe mogu se dostaviti do 16. novembra 2018. godine, do kraja radnog vremena, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ćemo pisati u komentarima kada nacrt bude prihvaćen od strane Vlade Srbije i poslat u skupštinsku proceduru i nakon usvajanja.

Podelite: