Обим финансијског извештаја и рачуноводствена регулатива када је матично правно лице микро правно лице и када је у питању мала група правних лица

Обавеза састављања пуног сета финансијских извештаја и примене МСФИ у случају када је матично правно лице истовремено микро правно лице и када је у питању мала група правних лица
Да ли правно лице „Х“ има обавезу да приликом састављања свог редовног годишњег финансијског извештаја примењује тзв. „пуне“ МСФИ или не?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01214/2021-16 од 25.11.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: