Obaveznost ugovaranja naknade za direktora koji je angažovan po ugovoru o pravima i obavezama direktora – greška u mišljenju Ministarstva finansija

Nedavno je Ministarstvo finansija objavilo mišljenje sa sledećim naslovom: Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa u slučaju kada to lice koje nije osnivač ni član privrednog društva i “ne ostvaruje naknadu” za svoj rad kao direktor (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. godine).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: