Obaveze privrednih subjekata do kraja 2021. godine u vezi sa propisima o arhivskoj građi

Pitanje

Koji je rok za izradu obaveznih normativnih akata prema Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti? Koji je rok za dostavu normativnih akata nadležnom arhivu na koju nadležni arhiv daje saglasnost?

Na osnovu informacija koje smo dobili, potrebno je da do 31.12.2021. godine dostavimo neka dokumenta. Šta smo konkretno, kao pravno lice, u zakonskoj obavezi da dostavimo do kraja godine?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: