Обавеза састављања ванредног финансијског извештаја у случају статусних промена

Обавеза састављања ванредног финансијског извештаја у случају статусних промена, према одредбама претходног Закона о рачуноводству (,,Службени гласник РС», бр. 62/13 и 30/18), као и новог Закона о рачуноводству (,,Службени гласник РС”, бр. 73/19) који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године:
а) Да ли је у случају статусне промене издвајање (уз оснивање, припајање или припајање и оснивање), а сагласно одредбама претходног Закона о рачуноводству (,,Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), постојала обавеза састављања ванредног финансијског извештаја за друштво дељеник (нпр. друштво у поступку статусне промене издваја део своје имовине и обавеза) које наставља да постоји?
б)  Да ли у условима примене новог Закона о рачуноводству (,,Службени гласник РС“, бр. 73/19) постоји обавеза састављања ванредног финансијског извештаја друштва које наставља да постоји након статусне промене издвајања?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00015/2020-16 од 17.1.2020. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: