Обавеза обрачунавања и плаћања пореза и доприноса на примања запосленог од послодавца по основу накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-141/2020-04 од 26.2.2020. год.)*

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: