Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају када пре промета за који је плаћен аванс дође до једностраног раскида уговора

Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају када пре промета добара или услуга за који је обвезник унапред платио накнаду или део накнаде (аванс) дође до једностраног раскида уговора о промету добара или услуга од стране тог обвезника ПДВ

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1184/2022-04 од 21.12.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: