Обавештење Пореске управе за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност

Пореска управа је објавила обавештење за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност.

У складу са објављеним обавештењем, обвезници фискализације који у време коришћења годишњег одмора неће обављати делатност и издавати фискалне рачуне треба о томе да обавесте Пореску управу подношењем пријаве ПГЈО (електронски посредством портала еПорези).

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обвезници фискализације који у време коришћења годишњег одмора неће обављати делатност и издавати фискалне рачуне, треба да о томе обавесте Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије. Пријаву ПГЈО подносе електронски посредством портала еПорези, на следећи начин:

Пријављивање датума почетка коришћења годишњег одмора:

  • Одабиром „Текстуалног уноса“, након чега се у оквиру секције „Подаци о подносиоцу“ у пољу 1.1 – „Врста пријаве“ бира опција 3. – Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;
  • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
  • У поље 2.12 – Датум почетка привременог престанка – уноси се податак о датуму почетка годишњег одмора.

Пријављивање датума завршетка коришћења годишњег одмора:

  • Одабиром „Текстуалног уноса“, након чега се у оквиру секције „Подаци о подносиоцу“ у пољу 1.1 – „Врста пријаве“ бира опција 3. – Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;
  • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
  • У поље 2.13 – Датум завршетка привременог престанка – уноси се податак о датуму завршетка годишњег одмора.

Подаци о наведеним променама (датуму почетка и датуму завршетка годишњег одмора) пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене.“

Поделите: