Обавештење Пореске управе о прегледу обрачуна ПДВ – образац ПОПДВ

Пореска управа је обавестила ПДВ обвезнике да је на њиховом сајту објављена XSD форма за ПОПДВ образац која се може користити за формирање и слање података из рачуноводственог програма.

Форма у XSD формату PPPDV_POPDV.xsd биће у примени од 1. јануара 2018. године.

Пореска управа најављује да ће ускоро бити објављени и XML примери за ПОПДВ образац.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ прописује изглед обрасца за преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ) који ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Како је предвиђено да се образац ПОПДВ подноси уз пореску пријаву у електронској форми, обавештавамо ПДВ обвезнике да је на сајту Пореске управе, у секцији еПорези – Упутства и обрасци објављена XSD форма за наведени ПОПДВ образац.

Ускоро ће бити објављени и XML примери за ПОПДВ образац.“

Поделите: