Obaveštenje o šiframa vrste prihoda sa olakšicom OL 25 – inovaciona delatnost (član 21e ZPDG i član 45d ZDOSO)

Datum početka primene dole navedenih OVP OL je 01.03.2020. godine. Prilikom popunjavanja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), datum u polju 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze i datum u polju 1.4 Datum plaćanja ne može biti pre 01.03.2020. godine.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: