Обавештење о шифрама врсте прихода са олакшицом ОЛ 25 – иновациона делатност (члан 21е ЗПДГ и члан 45д ЗДОСО)

Датум почетка примене доле наведених ОВП ОЛ је 01.03.2020. године. Приликом попуњавања појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), датум у пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе и датум у пољу 1.4 Датум плаћања не може бити пре 01.03.2020. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: