Обавештење о шифрама врста прихода са олакшицом ОЛ 37 и ОЛ 38, које су у примени од 1.3.2022. године – чл. 21з и 21и ЗПДГ и чл. 45ж и 45з ЗДОСО

Датум почетка примене доле наведених ОВП ОЛ је 01.03.2022. године. Приликом попуњавања појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), датум у пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе и датум у пољу 1.4 – Датум плаћања не може бити пре 01.03.2022. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: