Obaveštenje o načinu podnošenja poreske prijave za novonastanjenog obveznika (OL 24)

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, …, 132/21) propisana je posebna oznaka (OL 24) za zaradu/naknadu zarade novonastanjenog obveznika, sa pravom na umanjenje za 70% osnovice poreza na zarade i osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa odredbama člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, …, 118/21) i člana 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, …, 118/21).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: