Обавештење Министарства за рад о обавези доношења плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестило је послодавце о обавези доношења плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19.

За све неопходне информације у вези са овом обавезом и уопште обавезама из области безбедности и здравља на раду, послодавци се могу обратити Управи за безбедност и здравље на раду на e-mail: upravazabzr@minrzs.gov.rs или на телефон број 011 3347 392.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства за рад:

„На основу великог броја приспелих питања која се односе на обавезу послодавца да изради измене и допуне акта о процени ризика, а у вези заштите живота и здравља запослених од коронавируса, обавештавају се послодавци да није неопходно вршити измене и допуне акта о процени ризика за сва радна места у радној околини.

Они послодавци који запошљавају или радно ангажују најмање једног запосленог су дужни да донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19. План примене мера обавезно садржи мере превенције како не би дошло до обољења запослених, а у случају појаве болести или симптома болести потребно је да се примене мере ради спречавања ширења заразне болести. Овај план је саставни део акта о процени ризика.  

Циљ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је да се у највећој могућој мери заштите животи и здравље запослених.

За све неопходне информације у вези обавеза послодавца из области безбедности и здравља на раду и доношења плана примене мера  у циљу спречавања ширења епидемије можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду на е-маил: upravazabzr@minrzs.gov.rs или на телефон број 011 3347 392.“

Поделите: