Novi način obračuna poreske amortizacije i ukidanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca

Ministar finansija Siniša Mali danas je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom delegacije MMF i guvernerkom NBS, najavio promenu načina obračuna poreska amortizacije i ukidanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca.

Obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena od 2019. godine nadalje će se vršiti primenom proporcionalne metode.

S obzirom da se radi o pitanjima koja su regulisana zakonima, treba očekivati da će se ovi predlozi naći uskoro u proceduri Skupštine Srbije. Očekuje se njihova primena od 1. januara 2019. godine.

U nastavku prenosimo delove saopštenja Ministarstva finansija koji se tiču ova dva pitanja:

„Siniša Mali je rekao da je doneta odluka da se smanji poresko opterećenje rada, ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca, a koje je iznosilo 0,75%.

„Ovom merom smanjuje se poresko opterećenje prosečne neto plate sa 63% na 62%”, rekao je Mali…“

 

„„Za sva sredstva koja se amortizuju, obračun amortizacije će se vršiti primenom proporcionalne metode što će suštinski ubrzati amortizaciju za sva sredstva koja podležu amortizaciji, izuzev za nepokretnosti, za koje se i po važećim propisima obračun amortizacije vrši primenom proporcionalne metode. Poreska amortizacija po novim pravilima obračunavaće se za sredstva koje poreski obveznici nabave u poreskoj 2019. i na dalje. Ovo je jedan od najvažnijih zahteva privrednika u Srbiji, a na ovaj način podržavamo i podstičemo kupovinu nove opreme i tehnologije“, rekao je Mali…“

Podelite: