Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 17. марта 2018. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2017. године и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 20.484.607,49 динара;
  • за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.242.304,64 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 14.746,32 динара;
  • за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 10.242.304,64 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 18 од 9.3.2018. године а примењују се од 17. марта 2018. године.

Поделите: