Нова организациона структура Пореске управе од 1. јула 2019. године

Новом организационом структуром Пореске управе смањен је број филијала са 78 на 37. 

С друге стране, због потреба грађана у делу пореза као што су порез на пренос апсолутних права за моторна возила и непокретности, порез на наслеђе и поклон, порез на држање, ношење и употребу добара, формиран је Сектор за издвојене активности који има организационе делове на локацијама широм Републике Србије, у којима порески обвезници могу да поднесу пореске пријаве. 

Такође, и убудуће ће остати отворене писарнице, путем којих ће грађани моћи да остваре контакт са Пореском управом.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Од 1. јула 2019. године ступа на снагу нова организациона структура Пореске управе.

Нова организациона структура

Пореска управа Републике Србије Филијале – основне активности са припадајућим територијалним организационим јединицама

Списак организационих јединица – основне и издвојене активности и писарнице

Послови организационих јединица Пореске управе по локацијама

Алексинац

Аранђеловац

Бабушница

Баточина 

Бела Паланка 

Блаце 

Бојник 

Бољевац 

Бор 

Босилеград 

Бујановац 

Велика Плана 

Владичин Хан 

Власотинце 

Вождовац-Младеновац 

Вождовац-Сопот 

Врачар 

Гаџин Хан 

Димитровград 

Дољевац 

Житорађа 

Звездара-Гроцка 

Земун 

Јагодина-Деспотовац 

Јагодина-Параћин 

Јагодина-Рековац 

Јагодина-Свилајнац 

Јагодина-Ћуприја 

Кладово 

Кнић 

Књажевац 

Краљево-Врњачка Бања 

Краљево-Рашка 

Крушевац-Ћићевац 

Крушевац-Александровац 

Крушевац-Брус 

Крушевац-Варварин 

Крушевац-Трстеник 

Куршумлија 

Лајковац 

Лапово 

Лебане 

Лозница-Крупањ 

Лозница-Љубовија 

Лозница-Мали Зворник 

Љиг 

Мајданпек 

Медвеђа 

Мерошина 

Мионица 

Нишка Бања 

Нови Београд 2 

Осечина 

Пожаревац-Велико Градиште 

Пожаревац-Голубац 

Пожаревац-Жабари 

Пожаревац-Жагубица 

Пожаревац-Кучево 

Пожаревац-Мало Црниће 

Пожаревац-Петровац 

Прешево 

Пријепоље-Нова Варош 

Пријепоље-Прибој 

Пријепоље-Сјеница 

Ражањ 

Раковица 

Рача 

Савски Венац 

Сврљиг 

Смедеревска Паланка 

Соко Бања 

Стари Град 

Сурдулица 

Топола 

Трговиште 

Уб 

Ужице-Ариље 

Ужице-Бајина Башта 

Ужице-Косјерић 

Ужице-Пожега 

Ужице-Чајетина 

Црна Трава 

Чачак-Горњи Милановац 

Чачак-Гуча 

Чачак-Ивањица 

Чукарица-Обреновац 

Чукарица-Барајево 

Чукарица-Лазаревац 

Шабац-Богатић 

Шабац-Владимирци 

Шабац – Коцељева

Основне активности односе се на рад на основним пореским облицима:

  • Порез на добит правних лица;
  • Порез на додату вредност;
  • Порез на доходак грађана;
  • Доприноси за обавезно социјално осигурање;
  • Акцизе.

Издвојене активности су све остале надлежности Пореске управе:

  • Утврђивање, наплата и контрола пореза на пренос апсолутних права, наслеђе и поклон, утврђивање и наплата пореза на држање, употребу и ношење добара;
  • Парафискални облици које администрира Пореска управа, принудна наплата по низу непореских закона и подзаконских аката и остали послови које обавља Пореска управа а који немају директне везе са порезима (утврђивање повреде права интелектуалне својине, процене вредности непокретности за разне намене…

Такође, и даље ће постојати писарнице, путем којих ће грађани моћи да остваре контакт са управом и за сва друга питања.“

Поделите: