Nova izmena radnog vremena za ugostiteljske objekte

U „Službenom glasniku RS“, broj 122 od 9.10.2020. godine objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Izmena se tiče radnog vremena ugostiteljskih objekata i na snazi je od 10. oktobra 2020. godine.

Radno vreme ugostiteljskih objekata se ograničava tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 23.00 časa do 6.00 časova narednog dana.

To znači da je sada ograničenje radnog vremena do 23.00 časa, bez obzira da se li radi o bašti ili o zatvorenom delu ugostiteljskog objekta.

Prethodno je ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata bilo drugačije u zavisnosti da li se radilo o baštama ili zatvorenim delovima objekata, ali je novom izmenom ta razlika ukinuta.

Naime, u periodu od 3. do 9. oktobra 2020. godine objekti koji imaju baštu nisu mogli da rade u otvorenom delu objekta (bašti) od 1.00 čas do 6.00 časova, dok su u zatvorenom delu mogli da rade do 23.00 časa.

Podsećamo da je u periodu od 28. avgusta do 2. oktobra 2020. godine važilo pravilo da bašte mogu da rade do 01.00 čas a zatvoreni delovi objekata do 21.00 čas.

Podelite: