Nova fiskalizacija – nedoumica oko evidentiranja prodaje ulaznica preko fiskalnog uređaja

Pitanje

Da li je za kupovinu biskopskih ulaznica potrebno izdavati avansni račun ili može odmah da se izda prodajni račun, odnosno promet prodaja?

Navedeno je sporno iz razloga što projekcija filma odnosno izvršenje usluge gledanja filma nastupa u drugačije vreme od kupovine ulaznica.

 

Odgovor

U skladu sa starim propisima o fiskalnim kasama za delatnosti 90 – Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, 91 – Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti i 93 – Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti, postojalo je oslobođene od evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. Međutim, po novim propisima o fiskalizaciji za navedene delatnosti postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskih fiskalnih uređaja.

Za kupovinu bioskopskih ulaznica se izdaje isključivo fiskalni račun za promet.

Razumljiva je nedoumica, ali u nastavku dajemo objašnjenje:

– kod događaja za koje se prodaju ulaznice, ne radi se o prometu usluge projekcije filma i slično već o prometu usluge odobravanja prava pristupa tom događaju;

promet usluge odobravanja prava pristupa događaju se dešava u trenutku kupovine ulaznice, jer se u tom trenutku dešava prenos prava pristupa;

– prodajom ulaznice i prenosom prava pristupa završeno je pružanje te usluge pa je shodno članu 15. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV taj trenutak vreme prometa usluge.

Naime, ulaznice predstavljaju legitimacione papire u smislu člana 257. Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO):

„Na železničke karte, pozorišne i druge ulaznice, bonove i druge slične isprave koje sadrže određenu obavezu za njihovog izdavaoca, a u kojima nije označen poverilac, niti iz njih ili okolnosti u kojima su izdate proizlazi da se mogu ustupiti drugome, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe o hartijama od vrednosti.“

Navodimo neke od odredaba o hartijama od vrednosti koje se shodno primenjuju na legitimacione papire, odnosno na ulaznice:

„Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu.“ (član 234. ZOO)

„(1) Potraživanje iz hartije od vrednosti vezano je za samu hartiju i pripada njenom zakonitom imaocu.
(2) Kao zakoniti imalac hartije od vrednosti na donosioca smatra se njen donosilac.“ (član 239. st. 1. i 2. ZOO)

Nažalost u vezi sa ovim pitanjem stvarno može da se stvori ozbiljna nedoumica ako se analiziraju odredbe Zakona o PDV. Naime, u odredbama Zakona o PDV koje se tiču oporezivanja prometa po posebnoj stopi (član 23. stav 2. Zakona o PDV) navodi se sledeće u tački 12):

„12) usluge koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV;“

Ovakva formulacija je jedna od nesrećnih formulacija lica iz Ministarstva finansija koja se bave pisanjem propisa o PDV. Naime, iz prethodno navedene odredbe bi se moglo zaključiti da se radi o prometu npr. projekcije bioskopske predstave koja se naplaćuje putem ulaznica. Međutim, ne radi se o tome već upravo o prometu same ulaznice koja predstavlja pravo pristupa bioskopskoj predstavi.

Navedeno je razumljivo ako se čitaju odredbe bilo kojeg Zakona o PDV u zemljama Evropske unije. Kod nas se, nažalost, suština izgubila u prevodu. Zbog toga prenosimo deo PDV Direktive EU u vezi sa dobrima i uslugama za koje je moguće primeniti snižene stope:

„(7) admission to shows, theatres, circuses, fairs, amusement parks, concerts, museums, zoos, cinemas, exhibitions and similar cultural events and facilities;“
„(13) admission to sporting events;“

Pošto je navedeno preneto sa zvaničnog sajta EU, postoje prevodi na sve jezike zemalja članica pa u nastavku prenosimo iste odredbe na hrvatskom jeziku:

„7. ulaznice za priredbe, kazalište, cirkus, sajam, zabavni park, koncert, muzej, zoološki vrt, kino, izložbe i slične kulturne događaje i ustanove;“
„13. ulaznice za sportske priredbe;“

Podelite: