Nova fiskalizacija – evidentiranje prometa digitalnih proizvoda i usluga stranom fizičkom licu kada se plaćanje vrši preko PayPal-a

Pitanje

Kako, kada i u kojoj valuti se kuca fiskalni račun, kada strano fizičko lice u tri časa ujutru tokom noći, u stranoj valuti plati putem PayPal-a digitalni proizvod, uslugu ili licencu preko onlajn šopa (dakle nema fizičkog slanja već je transakcija automatizovana)? Šta u slučajevima kada se preko noći desi oko 50 (ili više) ovakvih sitnih transakcija, obzirom na činjenicu da je najviše stranih lica sa teritorije SAD i da je njihova vremenska zona 6 odnosno 9 sati iza naše?

Kako poslati fiskalni račun stranom licu koji obavlja transakciju preko PayPal-a? U slučaju poništavanja transakcije stranog lica, vraćanja sredstava istom i poništavanja izdatog fiskalnog računa nastaje razlika u iznosu zbog nadoknada PayPal-a koje pokriva firma. Kako se pokazuje i pravda nastala razlika?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: