Незаконито поступање Пореске управе у вези са захтевом за брисање из евиденције обвезника ПДВ

Поступак брисања из евиденције обвезника ПДВ регулисан је чланом 38а став 1. Закона о ПДВ:

„На захтев обвезника који у претходних 12 месеци није остварио укупан промет већи од 8.000.000 динара, укључујући и обвезника из члана 33. став 5. и члана 34. став 8. овог закона, за престанак обавезе плаћања ПДВ, надлежни порески орган спроводи поступак и издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ.“

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: