Pronađite odgovor brzo i lako uz pomoć aplikacije

neokako

Podsetnik za one koji znaju. Pomoć za one koji ne znaju.

 Neokako je veb aplikacija koja će Vam biti od pomoći u svakodnevnom radu.
Teme koje smo do sada obradili su evidencija PDV i obrazac POPDV, mesto prometa usluga PDV, šifarnik delatnosti + paušal + fiskalna kasa, evidentiranje u SEF, a u planu su i druge teme iz oblasti poreza i računovodstva.

Evidencija PDV i POPDV

Mesto prometa usluga PDV

Šifarnik delatnosti + paušal + fiskalna kasa

Evidentiranje u SEF

Informacije o pretplati