1) можете користити мере за април, мај и јун.

2) потребно је да обавезно предате пореску пријаву за април до 30.4, за мај* до 31.5. и за јун* до 30.6, уз упис 4.1.2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања
* Обавеза предаје пријаве за мај до 31.5. и за јун до 30.6. не произлази из одредаба Уредбе, али је такав став Пореске управе објављен на њиховом сајту у Обавештењу од 21.4.2020. године

3) директна давања ћете добити у мају, јуну и јулу

Напомена: обавезно најкасније до 25. априла 2020. године поднети пријаву ИПБ (избор пословне банке) путем апликације еПорези, за привредне субјекте који на дан 10. април имају отворене текуће рачуне код више банака. 

Повратак на почетак

Коментари у вези фискалних погодности и директних давања