Možete postupiti na jedan od sledeća dva načina:

1) po prijavi za mart isplatite zarade i platite porez i doprinose, a za mere se opredelite putem prijave za april koju obavezno predajete do 30.4, uz upis 4.1.2021. u polje 1.4 – Datum plaćanja

Prijavu za maj* predajete do 31.5. a prijavu za jun* do 30.6, uz upis 4.1.2021. u polje 1.4 – Datum plaćanja
* Obaveza predaje prijave za maj do 31.5. i za jun do 30.6. ne proizlazi iz odredaba Uredbe, ali je takav stav Poreske uprave objavljen na njihovom sajtu u Obaveštenju od 21.4.2020. godine

Sredstva po osnovu direktnih davanja dobijate u maju, junu i julu.

2) ako želite da se opredelite za mere po prijavi iz marta, potrebno je postupiti u skladu sa internim obaveštenjem Poreske uprave:

  • podnošenje zahteva za ispravku greške na Obrascu ZIG za predatu prijavu za mart, i
  • podnošenje nove prijave sa datumom plaćanja 4.1. 2021. godine pod rednim brojem 1.4. (u slučaju da su u prijavi samo prihodi iz radnog odnosa, u suprotnom je postupak nešto drugačiji)

Preporučujemo prvi način jer smatramo da je jednostavniji i sigurniji, s obzirom na nelogičnost postupka opisanog u internom obaveštenju PU.

Napomena: obavezno najkasnije do 25. aprila 2020. godine podneti prijavu IPB (izbor poslovne banke) putem aplikacije ePorezi, za privredne subjekte koji na dan 10. april imaju otvorene tekuće račune kod više banaka.  

Povratak na početak

Komentari u vezi fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja