Можете поступити на један од следећа два начина:

1) по пријави за март исплатите зараде и платите порез и доприносе, а за мере се определите путем пријаве за април коју обавезно предајете до 30.4, уз упис 4.1.2021. у поље 1.4 – Датум плаћања

Пријаву за мај* предајете до 31.5. а пријаву за јун* до 30.6, уз упис 4.1.2021. у поље 1.4 – Датум плаћања
* Обавеза предаје пријаве за мај до 31.5. и за јун до 30.6. не произлази из одредаба Уредбе, али је такав став Пореске управе објављен на њиховом сајту у Обавештењу од 21.4.2020. године

Средства по основу директних давања добијате у мају, јуну и јулу.

2) ако желите да се определите за мере по пријави из марта, потребно је поступити у складу са интерним обавештењем Пореске управе:

  • подношење захтева за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ за предату пријаву за март, и
  • подношење нове пријаве са датумом плаћања 4.1. 2021. године под редним бројем 1.4. (у случају да су у пријави само приходи из радног односа, у супротном је поступак нешто другачији)

Препоручујемо први начин јер сматрамо да је једноставнији и сигурнији, с обзиром на нелогичност поступка описаног у интерном обавештењу ПУ.

Напомена: обавезно најкасније до 25. априла 2020. године поднети пријаву ИПБ (избор пословне банке) путем апликације еПорези, за привредне субјекте који на дан 10. април имају отворене текуће рачуне код више банака.  

Повратак на почетак

Коментари у вези фискалних погодности и директних давања